Vuokrausehdot

1. Sopijaosapuolet

Seuraavia ehtoja sovelletaan vuokralleantajan, Lappeenrannan Pakut (Wise Invest Group Oy) Saastamoisenkatu 21, 70600 Kuopio, Y-tunnus: 2834904-4 (jäljempänä Vuokraamo) ja vuokralleottajan (jäljempänä Asiakas) välillä.

2. Ajoneuvon luovutus- ja palautusehdot

a) Vuokraamo luovuttaa ajoneuvon käyttökuntoisena Asiakkaalle sovittuna ajankohtana ja sovitussa paikassa. Ellei Asiakas saa ajoneuvoa käyttöönsä Vuokraamon tekemän virheen johdosta, hän on oikeutettu virhettä vastaavaan alennukseen.

b) Asiakas sitoutuu olemaan varauksen mukaisesti sovittuna ajankohtana sovitussa paikassa vastaanottamassa ajoneuvon. Vuokra-ajan päättyessä asiakkaan on palautettava ajoneuvo Vuokraamon edustajalle tai sovittuun lukittuun avainkaappiin. Asiakkaan myöhästyessä ajoneuvon palautuksesta, Vuokraamolla on oikeus veloittaa 150 €:n myöhästymismaksun. Myöhästymismaksu katsotaan aina tapauskohtaisesti. Auton avaimet on aina palautettava Vuokraamon henkilökunnalle tai ennalta sovittuun lukolliseen kaappiin.

c) Jos Asiakas jättää palauttamatta ajoneuvon vuokra-ajan päättyessä eikä vuokrasopimuksen pidentämisestä ole sovittu Vuokraamon kanssa, asia ilmoitetaan poliisille.

d) Vuokraamolla on oikeus olla luovuttamatta ajoneuvoa, jos ilmenee, että Asiakas ei ole kykenevä ajoneuvon ehdot täyttävään käyttöön. Ajoneuvoa ei luovuteta, mikäli asiakkaalla ei ole esittää voimassaolevaa ajokorttia.

e) Asiakkaan luottotiedot tarkistetaan ennen vuokrauksen alkua, mikäli asiakkaan luottotiedot eivät ole kunnossa asiakkaalta peritään 600€ vakuusmaksu joka palautetaan vuokrauksen jälkeen. Vakuusmaksu toimii vakuutena meille siitä, että pystyt vastaamaan vuokrauksesi aikana sinulle syntyvistä velvoitteista kuten lisäpalvelujen ostamisesta, tankkaamisesta ja mahdollisista vaurioista. Luottotietojen ollessa kunnossa vakuusmaksua ei veloiteta.

3. Vuokra-aika

a) Vuokra-aika alkaa siitä hetkestä kun Asiakas vastaanottaa auton ja päättyy etukäteen sovittuna vuokra-ajan päättymisajankohtana. Vuokra-ajan laskutus tapahtuu varatun ajan mukaan eikä Asiakkaalle makseta hyvitystä, vaikka tämä palauttaisi auton ennen vuokra-ajan päättymistä.

b) Asiakkaan tulee huolehtia siitä, että on paikalla vastaanottamassa auton sovittuna ajankohtana sovitussa paikassa. Myöhästyminen saattaa johtaa vuokra-ajan alkamisen siirtymisen uudelleenmääriteltävään myöhempään ajankohtaan.

c) Vuokra-ajan pidennys kesken vuokra-ajan edellyttää, että ajoneuvo on käytettävissä. Varauksen pidennys veloitetaan hinnaston mukaan kuin se olisi erillinen uusi varaus.

4. Ajoneuvon käyttö

a) Asiakas on velvollinen huolehtimaan ajoneuvosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Asiakas sitoutuu käyttämään autoa vain sille tarkoitetulla tavalla.

b) Asiakas sitoutuu itse kuljettamaan autoa, mikäli Asiakas luovuttaa ajoneuvon toiselle henkilölle on hän itse vastuussa autosta. Asiakkaan tulee esittää autoa vastaanottaessaan voimassa oleva ajokortti.

c) Auton käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin, hinaukseen, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, ajo-opetukseen sekä jäällä ajamiseen virallisesti merkittyjen jääteiden ulkopuolella on kielletty.

d) Auton jäädessä hetkeksikin pysäköidyksi, se on ehdottomasti lukittava.

e) Asiakkaan tulee aina video- tai valokuvata auto ennen vuokrauksen alkua jotta asiakas voi tarvittaessa todistaa missä kunnossa otti auton käyttöön. Asiakkaan tulee myös video- tai valokuvata auto vuokrauksen päätyttyä vaikka uusia vaurioita ei olisikaan, näin ollen asiakas voi tarvittaessa todistaa myöhemmin missä kunnossa palautti sen. Mikäli asiakas ei ole ottanut vuokrattavasta ajoneuvosta kuvia vuokrauksen päättymisen jälkeen ja henkilökunta huomaa autossa uusia vaurioita, on asiakas vastuussa uusista vaurioista. On kaikkien meidän etu, että autot säilyvät hyvässä kunnossa ja kustannukset kurissa. Näin pystymme tarjoamaan laadukasta vuokrauspalvelua edullisilla hinnoilla jatkossakin.

Videokuvaa tai valokuvaa auto eri kuvakulmista siten että auton koko keula, perä ja molemmat sivut näkyvät kuvissa ennen ja jälkeen ajon. Säilytä kuvat itselläsi 2 kuukauden ajan vuokrauksen päätyttyä. Valokuvat ovat omaksi turvaksesi mahdollisissa vaurioselvittelyissä.

d) Ajoneuvossa tupakointi on ehdottomasti kielletty. Ellei Asiakas noudata tätä kieltoa, Vuokraamolla on oikeus vaatia 200 €:n maksu sopimusrikosta.

5. Lemmikkieläimien kuljetus

Lemmieläinten kuljettaminen ilman Vuokranantajan lupaa kielletty. Lemmieläinten kuljettamisesta lisämaksu 30€:a jolla katamme vuokra-auton siivouksen ennen seuraavaa vuokrausta. Seuraava vuokralainen voi olla allerginen esimerkiksi koiralle.

6. Asiakkaan korvausvastuu

a) Asiakas on velvollinen korvaamaan ajoneuvolle ja sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot sekä ajoneuvon seisonta-ajasta aiheutuneet kustannukset. Vuokraamo laskuttaa Asiakasta korjauskustannusten osalta Vuokraamon valitseman korjaamon korjauskustannuslaskelman mukaan sekä seisonta-ajasta voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Edellä mainittujen kustannusten korvausvastuun enimmäismäärä on

  • Pakettiautoissa maksimissaan 1 600 € vahinkoa kohden,  korvausvastuun enimmäismäärän alentaminen 800 euroon vahinkoa kohden on mahdollista lisämaksulla (20 € ensimmäiseltä alkavalta vuorokaudelta, seuraavat vuorokaudet 10€)
  • Peräkärryssä maksimissaan 800 € vahinkoa kohden, korvausvastuun enimmäismäärän alentaminen 400 euroon vahinkoa kohden on mahdollista lisämaksulla (10 € ensimmäiseltä alkavalta vuorokaudelta, seuraavat vuorokaudet 5€)
  • Kuorma-autoissa maksimissaan 4000€  vahinkoa kohden, korvausvastuun enimmäismäärän alentaminen 1200 euroon vahinkoa kohden on mahdollista lisämaksulla (30 € ensimmäiseltä alkavalta vuorokaudelta, seuraavat vuorokaudet 15€)

Omavastuun alentaminen korvaa myös tuulilasiin tulleet kiveniskut 0€ omavastuulla. (norm. 30€ alv. 0%.)

b) Mikäli Asiakas aiheuttaa vaurioita toiseen ajoneuvoon tai kiinteään ominaisuuteen, laskuttaa Vuokraamo Asiakasta toisen ajoneuvon korjauskustannusten ja muiden mahdollisten korvattavien korvausten mukaan, kuitenkin enintään kulloinkin valitun korvausvastuun enimmäismäärän, riippumatta siitä, korvaako Vuokraamon ajoneuvon liikennevakuutus vahingon.

c) Vuokraamo ei ole velvollinen korjauttamaan ajoneuvolle sattuneita vaurioita laskuttaakseen Asiakasta aiheutetuista vahingoista.

d) Asiakas on vastuussa kaikista ajoneuvon käyttämisestä johtuvista yksityis- ja rikosoikeudellisista sekä viranomaismaksuista, kuten ylinopeudesta määrättävistä sakoista ja rikesakoista sekä pysäköintivirhemaksuista. Mikäli Asiakas ei maksa sakkoa, yksityis- tai rikosoikeudellista maksua sen alkuperäisellä laskulla, Vuokraamolla on oikeus ilmoittaa Asiakkaan tiedot sakon, yksityis- tai rikosoikeudellisen maksun antajalle. Tällaisissa tapauksissa Vuokraamo perii veloitettavan summan lisäksi 50 €:n käsittelymaksun.

e) Asiakas on velvollinen korvaamaan ajoneuvon epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskustannukset.

f) Mikäli asiakas ei palauta ajoneuvon palautuksen yhteydessä vuokraamiansa nokkakärryjä, Vuokraamolla on oikeus veloittaa asiakkaalta 50 €. Mikäli asiakas palauttaa nokkakärryt 3 vrk:n kuluessa ajoneuvon palautuksesta, Vuokraamo palauttaa edellä mainitun 50 € asiakkaan ilmoittamalle pankkitilille 7 vrk:n kuluessa.
Jos ajoneuvolle tai Vuokraamolle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, ajoneuvon käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena tai ajoneuvon käyttämisestä edellä olevassa kohdassa 4 kielletyllä tavalla taikka siitä että Asiakas on muuten olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen ehtoja, vuokraaja on velvollinen korvaamaan vahingon kokonaisuudessaan. Vuokraaja vapautuu korvausvelvollisuudesta jos Vuokraamo saa täyden korvauksen vastapuolen liikennevakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta.

g) Ajoneuvoa ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle ilman erillisiä sopimuksia, mikäli asiakas laiminlyö ilmoitusvellisuuden ja ulkomailla tapahtuu vahinko/varkaus on asiakas vastuussa aiheutuvista vahingoista täysimääräisesti ilman maksimikattoa. Maastapoistumisluvan, Green Cardin sekä ajoneuvon teknisen osan saatte mukaan henkilökunnaltamme. Maastapoistumisluvan hinta vaihtelee eri maiden mukaan, maksut alkaen 80 euroa. Ilmoitathan kohdemaan ennen vuokrauksen alkua.

Petos ja kavallus ulkomailla (auto varastetaan)

Omavastuu 1600€ + lisäomavastuu 10% vahingon määrästä. Alue: Ruotsi, Norja, Tanska ja muut EU-maat pl korkeamman 20% lisäomavastuun maat.

Esimerkkilaskelma:

Ford Transit pakettiauto arvo 40 000€ varastetaan Norjassa, tulee asiakkaalle maksuun 5600€

Omavastuu 1600€ + lisäomavastuu 20% vahingon määrästä. Alue: Azerbaidzanissa, Bosnia-Hertsegovinassa, Kroatiassa, Latviassa, Liettuassa, Marokossa, Moldovassa, Puolassa, Serbiassa, Tunisiassa, Turkissa, Ukrainassa, Valko-Venäjällä, Venäjällä tai Virossa

Esimerkkilaskelma:

Ford Transit pakettiauto arvo 40 000€ varastetaan Virossa, tulee asiakkaalle maksuun 9600€

h) Vuokraaja vastaa väärän polttoaineen tankkaamisesta tai käytöstä autolle aiheutuvista vahingoista täysimääräisesti ilman maksimikattoa.

7. Vuokraamon korvausvastuu

Vuokralleantaja ei ole korvausvelvollinen matkan keskeytyksestä johtuvien viivästyksien takia. Vuokraamo ei ole vastuussa, jos auto on vahingoittunut edellisen vuokran aikana niin, ettei uusi vuokra-aika voi alkaa sovittuun aikaan. Pyrimme kuitenkin hankkimaan vuokraajalle vastaavan auton käyttöön vuokrauksen ajaksi ja ilmoitamme vuokraajalle tilanteesta heti sen ilmetessä.

8. Löytötavarat

Vuokraamo ei vastaa autoon jätetystä omaisuudesta.

9. Auton tankkaus

Autot palautetaan aina tankki täynnä. Vajaalla tankilla palautetusta autosta perimme polttoaineen lisäksi 50 euron sakkomaksun. Vuokraaja vastaa väärän polttoaineen tankkaamisesta tai käytöstä autolle aiheutuvista vahingoista täysimääräisesti ilman maksimikattoa.

10. Vahinkotapaukset

a) Varkaustapauksissa asiakkaan on otettava välittömästi yhteyttä Poliisille.

b) Liikennevahingon sattuessa asiakkaan on aina otettava yhteyttä Vuokraamoon ja täytettävä vahinkoilmoitus. Syyllisyyden ollessa epäselvä tai henkilövahingon sattuessa, asiakkaan on otettava välittömästi yhteyttä myös poliisiin tai hätäkeskukseen.

c) Ajoneuvon teknisen vian, polttoaineen loppumisen tai rengasrikon sattuessa on otettava yhteyttä OP-Pohjola Autoapu 24h -palveluun. Palvelu on käytössä 24/7h 0303 0303 (puhelun hinta 0€/min).

11. Maksaminen paikan päällä

a) Vuokraamon hyväksymiä maksuvälineitä ovat suomalaiset pankkikortit, Visa Debit/Credit/Electron, Maestro, JCB, MasterCard. Vuokrausta ei voi maksaa käteisellä!

b) Jokaiseen vuokrauskertaan voi liittää vain yhden tarjouksen tai edun.

11.1 Maksaminen verkossa

Visma Pay -palvelun kautta voit maksaa verkkopankkitunnuksilla, lompakolla, maksukorteilla (credit/debit), laskulla tai osamaksulla. Käytettävissä ovat seuraavat maksutavat: Osuuspankki, Nordea, Danske Bank, Oma Säästöpankki, Säästöpankki, Aktia, Paikallisosuuspankit, S-Pankki, Handelsbanken, Ålandsbanken, MobilePay, Masterpass, Pivo, Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard- ja Debit MasterCard -kortit, sekä Jousto ja Enterpay Lasku yritykselle.

MobilePay: Voit maksaa MobilePay-lompakollasi mikäli olet sallinut verkkokaupoissa maksamisen sovelluksen asetuksista. MobilePay-lompakolla suoritetut maksut veloitetaan lompakkoon liitetyltä maksukortilta. Mikäli maksun veloittaminen maksukortilta epäonnistuu, MobilePay-lompakolla maksaminen ei ole mahdollista verkkokaupassa.

Pivo: Käyttöehdot ovat tarjolla Pivon sivuilla: https://pivo.fi/kayttoehdot/pivon-kayttoehdot/

Jousto lasku ja osamaksu on kotimainen palvelu, jolla teet ostoksesi nopeasti ja turvallisesti. Jousto on tarkoitettu yksityishenkilöille, jotka ovat hoitaneet raha-asiansa moitteettomasti. Joustolla saat 30 vuorokautta korotonta ja kulutonta maksuaikaa. Laskun saatuasi voit päättää maksatko sen kokonaan vai osissa. Osamaksulla voit maksaa ostoksesi jopa 36:ssa erässä, alkaen 9,90 eur/kk. Jousto osamaksun kustannukset ovat 3,90 eur/kk ja 19,90%:n luottokorko. Voit maksaa Joustolla 30–3000 euron ostoksia. Luotonmyöntäjänä toimii Aurajoki Nordic Oy. Lue lisää Joustosta osoitteessa www.jousto.com.

12. Varauksen tekeminen sekä peruutusehdot

Varaukset tehdään nettisivuiltamme varauskoneesta. Asiakas saa tehdystä varauksesta sähköpostivahvistuksen ilmoittamaan sähköpostiin. Peruutuksen voi tehdä maksutta soittamalla tai lähettämällä sähköpostia 7 vuorokautta ennen varauksen alkua, mikäli peruutusta ei tehdä ennen 7 vrk joutuu asiakas maksamaan 25€ peruutusmaksun / varaus sekä mikäli vuokraus kestää yli 1vrk ensimmäinen vuorokausi 25€ ja tämän jälkeen 15€/vrk. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan ennen vuokrauksen alkua perätiin lisäksi 50€ sakkomaksu. Vapaaehtoinen ja lisämaksullinen peruutusturva mahdollistaa auton vuokraushinnan palauttamisen täysimääräisenä, mikäli asiakas peruu varauksen vähintään kaksi tuntia ennen varauksen alkua. Palautus ei koske asiakkaan maksamaa peruutusturvan hintaa. Olemme mukana autovuokraamoiden vertailusivustolla www.bino.fi

13. Arvonlisävero

Kaikki näissä vuokrausehdoissa sekä hinnastossa ilmoitetut euromäärät sisältävät kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron.